Publications (Google Scholar Profile)

Check out my journal publications, conference publications, and book chapters!

Journal publications

By year: (2022) (2021) (2020) (2019) (2018) (2017) (2016) (2015)

Journal 2022

44. Mode-localized Accelerometer in the Nonlinear Duffing Regime with 75 ng Bias Instability and 95 ng/Hz1/2 Noise Floor. Hemin Zhang, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Madan Parajuli, Dongyang Chen, Jiangkun Sun, Chun Zhao, Ashwin A. Seshia. Microsystems & Nanoengineering. 2022.

Journal 2021

43. A Resonant Lorentz-Force Magnetometer Featuring Slotted Double-Ended Tuning Fork Capable of Operating in a Bias Magnetic Field. Yuan Wang, Xiaoxiao Song, Fangzheng Li, Lu Gao, Chengxin Li, Jingqian Xi, Huafeng Liu, Chun Zhao, Chen Wang, Liang-Cheng Tu, Michael Kraft. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2021.

42. On the Air Buoyancy Effect in MEMS-based Gravity Sensors for High Resolution Gravity Measurements. Xiaochao Xu, Qian Wang, Ji’ao Tian, Lujia Yang, Yanyan Fang, Qiu Wang, Chun Zhao, Fangjing Hu, Liangcheng Tu. IEEE Sensors Journal. 2021.

41. On Enhancing the Sensitivity of Resonant Thermometers Based on Parametric Modulation. Chengxin Li, Jingqian Xi, Yuan Wang, Fangzheng Li, Lu Gao, Huafeng Liu, Chun Zhao, LiangCheng Tu. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2021.

40. Experimental Observation of Temperature and Pressure Induced Frequency Fluctuations in Silicon MEMS Resonators. Milind Pandit, Arif Mustafazade, Guillermo Sobreviela, Chun Zhao, Xudong Zou, Ashwin A. Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2021.

39. An Ultrafast WSe2 Photodiode Based on a Lateral p-i-n Homojunction. Youwei Zhang, Kankan Ma, Chun Zhao, Wei Hong, Changjiang Nie, Zhi-Jun Qiu, Shun Wang. ACS Nano. 2021.

38. A Low-Noise High-Order Mode-Localized MEMS Accelerometer. Hemin Zhang, Guillermo Sobreviela, Milind Pandit, Dongyang Chen, Jiangkun Sun, Madan Parajuli, Chun Zhao, Ashwin A. Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2021.

37. Towards a Hybrid Mass Sensing System by Combining a QCM Mass Sensor With a 3-DOF Mode Localized Coupled Resonator Stiffness Sensor. Yuan Wang, Huafeng Liu, Chen Wang, Chun Zhao, Jean-Michel Redouté, Serguei Stoukatch, Qijun Xiao, Liangcheng Tu, Michael Kraft. IEEE Sensors Journal. 2021.

Journal 2020

(Back to top)

36. Amplitude-modulated Resonant Accelerometer Employing Parametric Pump. Hemin Zhang, Dongyang Chen, Milind Pandit, Jiangkun Sun, Chun Zhao, Ashwin Seshia. Applied Physics Letters. 2020.

35. A High-performance Mode-localized Accelerometer Employing a Quasi-rigid Coupler. Hemin Zhang, Guillermo Sobreviela, Dongyang Chen, Milind Pandit, Jiangkun Sun, Chun Zhao, Ashwin Seshia. IEEE Electron Device Letters. 2020.

34. On Weakly Coupled Resonant MEMS Transducers Operating in the Modal Overlap Regime. Hemin Zhang, Milind Pandit, Jiangkun Sun, Dongyang Chen, Guillermo Sobreviela, Chun Zhao, Ashwin Seshia. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2020.

33. Silicon-Based 3D All-Solid-State Micro-Supercapacitor with Superior Performance. Yurong Wang, Leimeng Sun, Dongyang Xiao, Huanhuan Du, Zhenting Yang, Xinghui Wang, Liangcheng Tu, Chun Zhao, Fangjing Hu, Bingan Lu. ACS Applied Materials & Interfaces. 2020.

32. A Vibrating Beam MEMS Accelerometer for Gravity and Seismic Measurements. Arif Mustafazade, Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Zhijun Du, Philipp Steinmann, Xudong Zou, Roger T. Howe, Ashwin Seshia. Scientific Reports. 2020.

31. A Low-temperature-operated Direct Fabrication Method for All-solid-state Flexible Micro-Supercapacitors. Yurong Wang, Leimeng Sun, Peiyi Song, Chun Zhao, Shuangyang Kuang, Huafeng Liu, Dongyang Xiao, Fangjing Hu, Liangcheng Tu. Journal of Power Sources. 2020.

30. Micromachined Accelerometers with Sub-µg/√Hz Noise Floor: A Review. Chen Wang, Fang Chen, Yuan Wang, Sina Sadeghpour, Chenxi Wang, Mathieu Baijot, Rui Esteves, Chun Zhao, Jian Bai, Huafeng Liu, Michael Kraft. MDPI Sensors. 2020.

29. An Integrated Gold-Film Temperature Sensor for In Situ Temperature Measurement of a High-Precision MEMS Accelerometer. Xiaoxiao Song, Huafeng Liu, Yanyan Fang, Chun Zhao, Ziqiang Qu, Qiu Wang, Liang-Cheng Tu. MDPI Sensors. 2020.

Journal 2019

(Back to top)

28. Wafer-scale Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Broadband Terahertz Wave Absorption. Leimeng Sun, Minmin Zhu, Chun Zhao, Peiyi Song, Yurong Wang, Dongyang Xiao, Huafeng Liu, Siu Hon Tsang, Edwin Hang Tong Teo, Fangjing Hu, Liangcheng Tu. Carbon. 2019.

27. Dynamic Modulation of Modal Coupling in Microelectromechanical Gyroscopic Ring Resonators. Xin Zhou, Chun Zhao, Dingbang Xiao, Jiangkun Sun, Guillermo Sobreviela, Dustin D Gerrard, Yunhan Chen, Ian Flader, Thomas W Kenny, Xuezhong Wu, Ashwin A Seshia. Nature Communications. 2019.

26. Flexible Ultra-Wideband Terahertz Absorber Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes. Dongyang Xiao, Minmin Zhu, Leimeng Sun, Chun Zhao, Yurong Wang, Edwin Hang Tong Teo, Fangjing Hu, Liangcheng Tu. ACS Applied Materials & Interfaces. 2019.

25. A Universal High-Sensitivity Area-Variation Capacitive Displacement Transducer (CDT) Based on Fringe Effect. Qiu Wang, Shitao Yan, Qiangwei Xu, Shaolin Zhang, Xiaoxiao Song, Chun Zhao, Fangjing Hu, Huafeng Liu, Liangcheng Tu. IEEE Access. 2019.

24. Towards High-resolution Inertial Sensors Employing Parametric Modulation in Coupled Micro-mechanical Resonators. Chun Zhao, Xin Zhou, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. Physical Review Applied. 2019.

23. A Nail-size Piezoelectric Energy Harvesting System Integrating a MEMS Transducer and a CMOS SSHI Circuit. Sijun Du, Yu Jia, Chun Zhao, Gehan AJ Amaratunga, Ashwin A Seshia. IEEE Sensors Journal. 2019.

22. A High Resolution Differential Mode-localized MEMS Accelerometer. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2019.

21. Practical Limits to Common Mode Rejection in Mode Localized Weakly Coupled Resonators. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Ashwin Seshia. IEEE Sensors Journal. 2019.

20. Modeling and Analysis of the Noise Performance of the Capacitive Sensing Circuit with a Differential Transformer. Yafei Xie, Ji Fan, Chun Zhao, Shitao Yan, Chenyuan Hu, Liangcheng Tu. MDPI Micromachines. 2019.

19. A Resonant MEMS Accelerometer With 56ng Bias Stability and 98ng/Hz1/2 Noise Floor. Chun Zhao, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Philipp Steinmann, Arif Mustafazade, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2019.

18. A Fully Iintegrated Split-electrode SSHC Rectifier for Piezoelectric Energy Harvesting. Sijun Du, Yu Jia, Chun Zhao, Gehan A. J. Amaratunga, Ashwin A. Seshia. IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2019.

17. Utilizing Energy Localization in Weakly Coupled Nonlinear Resonators for Sensing Applications. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2019.

Journal 2018

(Back to top)

16. Closed-loop Characterization of Noise and Stability in a Mode-localized Resonant MEMS Sensor. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2018.

15. A Passive Design Scheme to Increase the Rectified Power of Piezoelectric Energy Harvesters. Sijun Du, Yu Jia, Chun Zhao, Gehan A. J. Amaratunga, Ashwin A. Seshia. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2018.

14. A Mass Sensor Based on 3-DOF Mode Localized Coupled Resonator under Atmospheric Pressure. Yuan Wang, Chun Zhao, Chen Wang, Delphine Cerica, Mathieu Baijot, Qijun Xiao, Serguei Stoukatch, Michael Kraft. Sensors and Actuators A: Physical. 2018.

13. On the Noise Optimization of Resonant MEMS Sensors Utilizing Vibration Mode Localization. Chun Zhao, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. Applied Physics Letters. 2018.

12. Investigation on the Quality Factor Limit of the (111) Silicon Based Disk Resonator. Xin Zhou, Dingbang Xiao, Qingsong Li, Qian Hu, Zhanqiang Hou, Kaixuan He, Zhihua Chen, Chun Zhao, Yulie Wu, Xuezhong Wu, Ashwin Seshia. MDPI Micromachines. 2018.

Journal 2017

(Back to top)

11. Experimental Observation of Noise Reduction in Weakly Coupled Nonlinear MEMS Resonators. Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Milind Pandit, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2017.

10. Parametric Noise Reduction in A High-order Nonlinear MEMS Resonator Utilizing Its Bifurcation Points. Guillermo Sobreviela, Chun Zhao, Milind Pandit, Cuong Do, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2017.

9. Real-world Evaluation of A Self-startup SSHI Rectifier for Piezoelectric Vibration Energy Harvesting. Sijun Du, Yu Jia, Chun Zhao, Shao-Tuan Chen, Ashwin A Seshia. Sensors and Actuators A: Physical. 2017.

8. A New Electrode Design Method in Piezoelectric Vibration Energy Harvesters to Maximize Output Power. Sijun Du, Yu Jia, Shao-Tuan Chen, Chun Zhao, Boqian Sun, Emmanuelle Arroyo, Ashwin A Seshia. Sensors and Actuators A: Physical. 2017.

7. A Closed-Loop Readout Configuration for Mode-Localized Resonant MEMS Sensors. Chun Zhao, Milind Pandit, Boqian Sun, Guillermo Sobreviela, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2017.

Journal 2016

(Back to top)

6. A Review on Coupled MEMS Resonators for Sensing Applications Utilizing Mode Localization. Chun Zhao, Mohammad Montaseri, Graham Wood, Suan Hui Pu, Ashwin Seshia, Michael Kraft. Sensors and Actuators A: Physical. 2016.

5. A Comparative Study of Output Metrics for an MEMS Resonant Sensor Consisting of Three Weakly Coupled Resonators. Chun Zhao, Graham Wood, Jianbing Xie, Honglong Chang, Suan Hui Pu, Michael Kraft. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2016.

4. Mass Sensor Utilising the Mode-localisation Effect in An Electrostatically-coupled MEMS Resonator Pair Fabricated Using An SOI Process. Graham Wood, Chun Zhao, Suan Hui Pu, Stuart A Boden, Ibrahim Sari, Michael Kraft. Microelectronic Engineering. 2016.

3. An Investigation of Structural Dimension Variation in Electrostatically Coupled MEMS Resonator Pairs Using Mode Localization. Graham Wood, Chun Zhao, Suan Hui Pu, Ibrahim Sari, Michael Kraft. IEEE Sensors Journal. 2016.

2. A Three Degree-of-Freedom Weakly Coupled Resonator Sensor With Enhanced Stiffness Sensitivity. Chun Zhao, Graham Wood, Jianbing Xie, Honglong Chang, Suan Hui Pu, Michael Kraft. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2016.

Journal 2015

(Back to top)

1. A Force Sensor Based on Three Weakly Coupled Resonators with Ultrahigh Sensitivity. Chun Zhao, Graham S Wood, Jianbing Xie, Honglong Chang, Suan Hui Pu, Michael Kraft. Sensors and Actuators A: Physical. 2015.

Conference publications

By year: (2021) (2020) (2019) (2018) (2017) (2015)

Conference 2021

(Back to top)

28. A Resonant Lorentz-Force Magnetometer Based On Cavity Slotted Double-Ended Tuning Fork to Enhance Q-Factor and Sensitivity. Xiaoxiao Song, Chen Wang, Chengxin Li, Fangzheng Li, Jingqian Xi, Yuan Wang, Huafeng Liu, Chun Zhao, Liang-Cheng Tu, Michael Kraft. The 21st International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers). 2021.

27. A High-Sensitivity Mems Gravimeter without a Vacuum Chamber. XiaoChao Xu, Qian Wang, YanYan Fang, LuJia Yang, Chun Zhao, Fangjing Hu, Liangcheng Tu. The 21st International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers). 2021.

26. A Mode-Localized Mems Accelerometer in the Modal Overlap Regime Employing Parametric Pump. Hemin Zhang, Madan Parajuli, Dongyang Chen, Jiangkun Sun, Ashwin A Seshia, Milind Pundit, Guillermo Sobreviela, Chun Zhao. The 21st International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers). 2021.

25. A 10 ng/rtHz Resonant MEMS Accelerometer Employing Anti-aliasing Control. Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Callisto Pili, Philipp Steinmann, Douglas Young, Chun Zhao, Colin Baker, Ashwin Seshia. 2021 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL). 2021.

24. On the Sensitivity of Mode-localized Accelerometers Operating in the Nonlinear Duffing Regime. Hemin Zhang, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Madan Parajuli, Dongyang Chen, Jiangkun Sun, Chun Zhao, Ashwin Seshia. The 34th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2021). 2021.

23. A MEMS Vibrating Beam Accelerometer for High Resolution Seismometry and Gravimetry. Guillermo Sobreviela-Falces, Milind Pandit, Arif Mustafazade, Chun Zhao, Callisto Pili, Colin Baker, Ashwin Seshia. The 34th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2021). 2021.

22. A New Scheme to Enhance/decrease Sensitivity of a MEMS Resonator Using Parametric Modulation. Chengxin Li, Jingqian Xi, Yuan Wang, Fangzheng Li, Lu Gao, Huafeng Liu, Chun Zhao, Liangcheng Tu. The 34th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2021). 2021.

Conference 2020

(Back to top)

21. Ultra-Sensitive Force Transduction in Weakly Coupled Resonators. Hemin Zhang, Milind Pandit, Jiangkun Sun, Dongyang Chen, Guillermo Sobreviela, Chun Zhao, Ashwin Seshia. The 33nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2020). 2020.

Conference 2019

(Back to top)

20. An Ultra-High-Quality Factor Silicon Disk Resonator. Guillermo Sobreviela, Xudong Zou, Chun Zhao, Milind Pandit, Ashwin Seshia. The 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems & Eurosensors XXXIII (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII). 2019.

19. A Novel Qcm Mass Sensing System Incorporated with A 3-Dof Mode Localized Coupled Resonator Stiffness Sensor. Yuan Wang, Chen Wang, Chun Zhao, Huafeng Liu, Delphine Cerica, Mathieu Baijot, François Dupont, Serguei Stoukatch, Michael Kraft. The 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems & Eurosensors XXXIII (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII). 2019.

18. Seismic Recording Using A Mode Localized MEMS Accelerometer. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Xudong Zou, Ashwin A Seshia. The 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems & Eurosensors XXXIII (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXXIII). 2019.

17. An Ultra-high Resolution Resonant MEMS Accelerometer. Milind Pandit, Arif Mustafazade, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Xudong Zou, Philipp Steinmann, Ashwin Seshia. The 32nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2019). 2019.

Conference 2018

(Back to top)

16. Immunity to Temperature Fluctuations in Weakly Coupled MEMS Resonators. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Ashwin A Seshia. IEEE SENSORS Conference 2018. 2018.

15. Coupled Nonlinear MEMS Resonators for Sensing. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Ashwin A Seshia. IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS 2018). 2018.

14. A Resonant MEMS Accelerometer Utilizing AC Polarization. Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Milind Pandit, Arif Mustafazade, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS 2018). 2018.

13. A Direct Feedback Oscillator Topology Employing Weakly Coupled Resonators for Gain Control. Chun Zhao, Milind Pandit, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Sijun Du, Xudong Zou, Ashwin Seshia. IEEE International Frequency Control Symposium (IFCS 2018). 2018.

12. A Mode-localized MEMS Accelerometer with 7μg Bias Stability. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Xudong Zou, Ashwin A Seshia. The 31nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2018). 2018.

Conference 2017

(Back to top)

11. Reduction of Amplitude Ratio Dependence on Drive Level in Mode-localized Resonant MEMS Sensors. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Arif Mustafazade, Ashwin A Seshia. IEEE SENSORS Conference 2017. 2017.

10. A Reversible Method to Characterize the Mass Sensitivity of a 3-Dof Mode Localized Coupled Resonator under Atmospheric Pressure. Yuan Wang, Chun Zhao, Chen Wang, Delphine Cerica, Mathieu Baijot, Vinayak Pachkawade, Ali Ghorbani, Maxime Boutier, Alain Vanderplasschen, Michael Kraft. EUROSENSORS 2017. 2017.

9. Nonlinear Cancellation in Weakly Coupled MEMS Resonators. Milind Pandit, Chun Zhao, Aref Mustafazade, Guillermo Sobreviela, Ashwin A Seshia. 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS 2017). 2017.

8. Closed-loop Tracking of Amplitude and Frequency in a Mode-localized Resonant MEMS Sensor. Milind Pandit, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela, Aref Mustafazade, Ashwin A Seshia. 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS 2017). 2017.

7. Edge-anchored Mode-matched Micromachined Gyroscopic Disk Resonator. Xudong Zou, Chun Zhao, Ashwin A Seshia. 19th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS 2017). 2017.

6. Enhanced Frequency Stability in a Non-linear MEMS Oscillator Employing Phase Feedback. Boqian Sun, Chun Zhao, Guillermo Sobreviela-Falces, Sijun Du, Fengtian Han, Xudong Zou, Ashwin Seshia. The 30th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2017). 2017.

Conference 2015

(Back to top)

5. Sensor Based on the Mode-localization Effect in Electrostatically-coupled MEMS Resonators Fabricated Using an SOI Process. Graham Wood, Chun Zhao, Ibrahim Sari, Suan Hui Pu, Michael Kraft. IEEE SENSORS Conference 2015. 2015.

4. A Feasibility Study for a Self-oscillating Loop for a Three Degree-of-Freedom Coupled MEMS Resonator Force Sensor. Chun Zhao, Graham Wood, Suan Hui Pu, Michael Kraft. EUROSENSORS 2015. 2015.

3. Comparative Study of Different Output Metrics for a Three Weakly Coupled Resonator Sensor. Chun Zhao, Graham Wood, Jianbing Xie, Honglong Chang, Suan Hui Pu, Michael Kraft. 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS 2015). 2015.

2. Atmospheric Pressure Mode Localization Coupled Resonators Force Sensor. Mohammad Montaseri, Jianbing Xie, Honglong Chang, Chun Zhao, Graham Wood, Michael Kraft. 18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS 2015). 2015.

1. A Sensor for Stiffness Change Sensing Based on Three Weakly Coupled Resonators with Enhanced Sensitivity. Chun Zhao, Graham Wood, Jianbing Xie, Honglong Chang, Suan Hui Pu, Harold Chong, Michael Kraft. 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2015). 2015.

Book chapters

(Back to top)

1. Micro-electrometer Based on Mode-Localization Effect. Chun Zhao, Huafeng Liu, Peiyi Song, Fangjing Hu. Micro and Nano Machined Electrometers, Springer. 2020.